اقامت پرتغال

کشور پرتغال در اکتبر 2012 ، مجوز اقامت طلایی خود را برای سرمایه گذاران معرفی نمود. اقامت پرتغال تمام مزایای ویزای شینگن را دارد به دارنده ویزا امکان می دهد تا با آزادی به ۲۶ کشور عضو شینگن در اروپا برود. دارندگان ویزای طلایی به مجوز اقامت نیز دسترسی خواهند داشت و همچنین حق شهروندی و پاسپورت پرتغال را با احتساب دوره های ماندن در این کشور ( ۷ روز در سال ) پس از ۶ سال اقامت پرتغال کسب خواهند کرد.

اقامت پرتغال از طریق سرمایه گذاری به شما این امکان را میدهد که بدون نیاز به دانش زبان و سختگیری هایی که کشور های دیگر از جمله اجبار در سپری کردن ۱۸۳ روز در سال و پرداخت مالیات اقامت دائم خود را دریافت نمایید.

قوانین کشور پرتغال در حال تغییر میباشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پروژه های جدید لطفا با ما تماس بگیرید.

با توجه به برنامه های موجود در اروپا میتوان گفت اقامت پرتغال بهترین گزینه موجود در اروپا میباشد. برای دریافت اقامت پرتغال با ما تماس بگیرید. WhatsApp : +44 7494 013435

Portugalbg-495x400 اقامت پرتغال - پاسپورت پرتغال

اقامت پرتغال