مزایا تحصیل در آلمان

• هزینه تحصیل در آلمان به مراتب از کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا، کانادا و اغلب کشورهای اروپایی بسیار کمتر می باشد.
• ایران و آلمان فاصله ی زیادی با هم ندارند (چهار پنج ساعت طول پرواز) .
• ویزای دانشجویی در آلمان برای تمام طول تحصیل است .علاوه بر این، دانشجویانی که در آلمان تحصیل می کنند امکان سفر به تمامی کشورهای عضو شنگن و سوئیس را با ویزای دانشجویی خود دارند. از دیگر مزایای ویزای دانشجویی آلمان این است که این ویزا محدودیت ورود نداشته و دانشجو به راحتی می تواند چندین بار به خارج از آلمان سفر کند.