برنامه مناطق شمال غربی (NTNP)

برنامه مناطق شمال غربی یک برنامه ی مهاجرتی دولتی است که به گزینش متقاضیانی می پردازد که اشتیاق و توانایی خود را برای مهاجرت و اقامت خودشان و خانواده شان در مناطق شمال غربی نشان داده باشند.

تحت برنامه ی مهاجرت مناطق شمال غربی، شما می توانید بر اساس یکی از طبقه بندی های زیر، اقدام به مهاجرت نمایید:

 • طبقه ی کارگر ماهر
 • طبقه ی ضریب حیاتی
 • طبقه ی کارگشا (موسس شرکت)
 • طبقه ی مشاغل آزاد

طبقه ی کارگران ماهر

این طبقه به استخدام کارگرانی می پردازد که قصد استفاده از فرصت های مشاغل حرفه ای را دارند (طبقه ی مشاغل ملی ، ماتریس سطح مهارت O، A، B).

برای به دست اوردن شرایط بر اساس طبقه ی کارگر ماهر، متقاضیان بایستی:

 • مدارک و اعتبارگذاری های مورد نیاز را برای تجارتی خاص و یا مشغول شدن به حرفه ای مشخص به دست آورند.
 • مدارک ارائه شده توسط متقاضی بایستی تحت تایید اداره ی بازرسی منطقه ی شمال غربی قرار گیرد.
 • متقاضی بایستی از توانایی های پایه ای زبانی در زبان انگلیسی یا فرانسوی برخوردار باشد.
 • خواهان شرایط پناهندگی نباشد.

کارفرما بایستی:

 • حداقل یک سال از زمان ثبت و شروع فعالیت کاری اش گذشته باشد؛;
 • بر اساس استانداردهای محلی، خواهان ارائه ی یک شغل تمام وقت باشد؛
 • بایستی اثبات نماید که از طریق دادن آگهی و بررسی افراد آماده به کار در منطقه ی شمال غربی و یا دیگر مناطق کانادا نتوانسته است فرد یا افراد مورد نظر خود را بیابد.
 • یک دیدگاه کلی بازاریابی کاری را از بخش پیشرفت مهارت ها و منابع انسانی کانادا (HRSDC) به دست بیاورد.

از آن جا که شما برای گرفتن پذیرش از منطقه ی شمال غربی به یک شغل نیاز دارید، از شما می خواهیم تا شغل مورد نظر خود را که در آن توانمند هستید در بخش ابزار جستجوی شغل در کانادا بیابید.

طبقه ی ضریب حیاتی

طبقه ی کارگر ماهر که خواهان یافتن شغلی می باشد وابسته به طبقه ی فرایند های کارفرما است (طبقه بندی مشاغل ملی، ماتریس سطوح مهارت O، A، B).

جهت کسب صلاحیت تحت طبقه ی ضریب حیاتی، متقاضی بایستی:

 • جهت کسب صلاحیت تحت طبقه ی ضریب حیاتی، متقاضی بایستی:
 • بایستی اجازه ی کار موقتی داشته باشد و حداقل شش ماه از شروع به کارش گذشته باشد؛
 • متقاضی بایستی دارای توانایی های پایه ای زبانی در زبان انگلیسی یا فرانسوی باشد، نوع زبان بستگی به زبانی که در محیط کارش مورد استفاده قرار می گیرد دارد؛
 • خواهان شرایط پناهندگی نباشد.

کارفرما نیز بایستی:

 • حداقل یک سال از زمان ثبت و شروع فعالیت کاری اش گذشته باشد؛
 • خواهان ارائه ی یک شغل تمام وقت باشد؛
 • استانداردهای منطقه را به درستی رعایت کرده باشد؛
 • بایستی اثبات نماید که با وجود این که از طریق دادن آگهی و بررسی افراد آماده به کار در منطقه ی شمال غربی و یا دیگر مناطق کانادا نتوانسته است فرد یا افراد مورد نظر خود را بیابد.
 • یک دیدگاه کلی بازاریابی کاری را از بخش پیشرفت مهارت ها و منابع انسانی کانادا (HRSDC) به دست بیاورد.

از آن جا که شما برای گرفتن پذیرش از منطقه ی شمال غربی به یک شغل نیاز دارید، از شما می خواهیم تا شغل مورد نظر خود را که در آن توانمند هستید در بخش بخش ابزار جستجوی شغل در کانادا بیابید.

طبقه ی کارگشا (موسس شرکت)

برای کسب صلاحیت تحت طبقه ی کارفرمای تجاری از NTNP، متقاضی بایستی:

 • مبلغ 300 هزار دلار کانادا برای فراهم آوردن تمامی امکانات کسب و کار تحت محدوده ی صنفی یلونایف (Yellowknife) در منطقه ی شمال غربی سرمایه گذاری نماید. یا این که مبلغ 150 هزار دلار کانادا برای فراهم آوردن تمامی امکانات کسب و کار در خارج از محدوده ی صنفی یلونایف (Yellowknife) در منطقه ی شمال غربی سرمایه گذاری نماید.
 • حداقل دارایی خالص به میزان 500 هزار دلار کانادا داشته باشد تا شرایط فراهم آوردن تمامی امکانات کسب و کار تحت محدوده ی صنفی یلونایف (Yellowknife) در منطقه ی شمال غربی را فراهم آورد. یا این که حداقل دارایی خالص به میزان250 هزار دلار کانادا داشته باشد تا شرایط فراهم آوردن تمامی امکانات کسب و کار در خارج از محدوده ی صنفی یلونایف (Yellowknife) در منطقه ی شمال غربی را احراز کند.
 • مبلغی مضاف بر مبالغ قبلی به میزان 75 هزار دلار کانادا در حسابی ایمن قرار دهد و موقعی که کارش را برای ایجاد تجارت خود انجام داد، می تواند آن را برداشت نماید؛
 • نشان دهد که دانش پایه در زمینه ی شناخت مناطق شمال غربی و اقتصاد این منطقه را داراست؛
 • توانایی برقراری ارتباط زبانی را در محیط اداری داشته باشد؛
 • تجارب و آموزش های لازم را به گونه ی موفقیت آمیزی در پیاده سازی طرح کسب و کار خود داشته باشد؛

طبقه بندی مشاغل آزاد

جهت کسب صلاحیت کافی برای استفاده از این طبقه بندی برای مهاجرت، متقاضی بایستی:

 • حرفه ی آن ها به عنوان در فهرست حرفه های کمیاب در این منطقه باشد؛
 • تمامی مدارک و اعتبارات مورد نیاز برای راه اتدازی آن حرفه را داشته باشند؛
 • مدارک آن ها مورد پذیرش اداره ی مهاجرت این منطقه قرار گیرد؛
 • مهارت های ارتباطی منطقی که مناسب با منطقه ی شمال غربی است از خود نشان دهند؛
 • اطلاعات کافی در مورد منطقه ی شمال غربی و اقتصاد این منطقه داشته باشند؛
 • نشان دهند که از منابع مالی کافی برای راه اندازی کسب و کار خود و نگه داری آن حداقل به مدت شش ماه برخوردارند؛
 • برای کسب و کار مورد نظر خود، یک طرح کسب و کار رائه دهند.
Yellowknife-in-NWT-845x321 برنامه مناطق شمال غربی

برنامه مناطق شمال غربی

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های : ۰۰۴۴۲۰۳۲۸۶۰۵۰۹ تماس بگیرید یا بر روی لینک روبرو کلیک کنید و شماره تماس و ایمیل خود را برای ما ارسال کنید، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت.

Yellowknife-in-NWT-845x321 برنامه مناطق شمال غربی

اقامت اروپا – پاسپورت اروپایی – پاسپورت ارزان قیمت