برنامه خود اشتغالی فدرال

برنامه افراد خود اشتغال در جستجوی جذب درخواست كنندگانی است كه دارای تمایل و توانایی برای خود اشتغالی در كانادا هستند. از افراد خود اشتغال سابقه حداقل دو سال تجربه مرتبط در پنج سال گذشته خواسته می‌شود. كه یا

  • یک كمك مهم برای زندگی فرهنگی-هنری یا ورزشی در كانادا باشد. و یا
  • در مدیریت مزرعه باشد و تمایل و توانایی جهت خرید و مدیریت یك مزرعه در كانادا وجود داشته باشد.

به علاوه شما باید حداقل ۳۵ امتیاز را با توجه به ۵ فاكتور گزینش در درجه بندی امتیازات كارآفرینی كسب كنید. پنج فاكتور گزینش عبارتند از:

معیار گزینش امتیازات
تحصیلات حداکثر ۲۵ امتیاز
تجربه مدیریتی حداکثر ۳۵ امتیاز
سن حداکثر ۱۰ امتیاز
دانش زبان انگلیسی و/یا فرانسه حداکثر ۲۴ امتیاز
قابلیت انطباق حداکثر ۶ امتیاز
مجموع حداکثر ۱۰۰ امتیاز
امتیاز قبولی ۳۵ امتیاز

علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب میشوند باید نشان دهند كه دارای تمكن مالی اقامتی كافی برای پشتیبانی از خود و خانواده شان پس از رسیدن به كانادا هستند.

درخواست كنندگان و خانواده شان همچنین باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت كانادا از سر بگذرانند.

immigration-canada-work برنامه خود اشتغالی فدرال

برنامه خود اشتغالی فدرال

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های : WhatsApp : +447494013435 تماس بگیرید یا بر روی لینک روبرو کلیک کنید و شماره تماس و ایمیل خود را برای ما ارسال کنید، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت.

immigration-canada-work برنامه خود اشتغالی فدرال

اقامت اروپا – پاسپورت اروپایی – پاسپورت ارزان قیمت