هزینه تحصیل در آمریکا

هزینه تحصیلی در آمریکا مربوط به دانشگاه های مختلف در کشور آمریکا بسته به نوع رشته و محل تحصیل و کیفیت دانشگاه بسیار متفاوت میباشد. برای دریافت مبلغ دقیق هزینه ،مشاورین ما میتوانند بعد از انجام مصاحبه تخصصی با متقاضیان و دریافت اطلاعات اولیه آنها اقدام به برآورد دقیقتری نسبت به هزینه تحصیلی مربوط به هر متقاضی نمایند. جدول زیر نشاندهنده محدوده متعلق به هریک از مقاطع تحصیلی میباشد. بدیهی است که تحصیل در دانشگاه های خصوصی به مراتب به هزینه بیشتری نیاز دارد.

هزینه تحصیل در آمریکا

جدول روبرو نشان دهنده محدوده متعلق به هریک از مقاطع تحصیلی میباشد. بدیهی است که تحصیل در دانشگاه های خصوصی به مراتب به هزینه بیشتری نیاز دارد.

germanuniversity2-495x400 هزینه تحصیل در آمریکا

هزینه تحصیل در آمریکا

ردیف نام دوره ی مقطع تحصیلی هزینه سالانه به دلار
1 فوق دیپلم (Associate) 12000 الی 15000
2 لیسانس (BA/BS/BBA/BEng) 14000 الی 20000
3 فوق لیسانس (MA/MS/MEng) 15000 الی 22000
4 مدیریت اجرایی (MBA/DBA) 25000 الی 30000
5 دکتری (PhD/EH.D/D.Sc) 15000 الی 22000
6 پزشکی و دندانپزشکی (پس از لیسانس) 35000 الی 50000
7 داروسازی (پس از لیسانس) 35000 الی 50000
8 دامپزشکی (پس از لیسانس) 25000 الی 50000

هزینه زندگی در آمریکا

هزینه زندگی در آمریکا در هر محدوده و شهری به دلیل تفاوت بافت هر منطقه ممکن است کاملا متفاوت باشد. مشاورین ما بعد از انجام مصاحبه مقدماتی و پیدا نمودن دانشگاه مطلوب برای متقاضیان میتوانند برآود دقیقتری در مورد زندگی در اطراف دانشگاه به شما ارائه نمایند.

بدیهی است که تعداد زیادی از دانشگاه های کشور آمریکا دارای خوابگاه پیشرفته و مجهز دانشجوئی میباشند که استفاده از این امکانات میتواند به نسبت بسیار زیادی در کاهش هزینه های زندگی در آمریکا نقش داشته باشد.

ردیف توضیح هزینه سالانه به دلار آمریکا
1 کتاب و منابع درسی و تحصیلی 1000
2 اجاره اسکان دانشجویی 7000 الی 8000
3 غذا و خوراک 2000 الی 3000
4 حمل و نقل 600
5 بیمه سلامت دانشجویی 300 الی 500
میانگین خرج سالانه زندگی استاندارد 12000