مدارک لازم ویزای دانمارک
آدرس سفارت یونان در تهران
مدارک لازم جهت اخذ ویزای نروژ
هزینه زندگی در سوئیس
مدارک لازم جهت اخذ ویزای بلغارستان

مدارک لازم جهت اخذ ویزای بلغارستان

مدارک لازم جهت اخذ ویزای بلغارستان اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار کامل، یک قطعه عکس تمام رخ، رنگی، زمینه سفید (4.5×3.5 )، تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح، کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگه A4 هر کدام به صورت جداگانه ، کپی صفحه اول…