مدارک لازم جهت اخذ ویزای بلغارستان

مدارک لازم جهت اخذ ویزای بلغارستان

اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار کامل،
یک قطعه عکس تمام رخ، رنگی، زمینه سفید (4.5×3.5 )،
تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح،
کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگه A4 هر کدام به صورت جداگانه ،
کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A4 هر کدام به صورت جداگانه ،
گواهی بانک به مدت حداقل 3 ماه،
در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی، کلیه مدارک مبنی برعلت رد شدن ویزا،
گواهی اشتغال به کار جواز کسب ،پروانه ی مطب یا اساسنامه شرکت ،
{ موارد لازم به ذکر در ترجمه گواهی اشتغال به کار: نام و نام خانودگی / شماره گذرنامه / نام شرکت یا موسسه / سمت دقیق / مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت یا موسسه / میزان حقوق دریافتی ماهیانه / مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره ( در صورتی که گواهی به صورت کپی باشد،نیاز به ترجمه دارد.)}
چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 2 میلیون تومان برای هر نفر.
{ نکات مهمی که در زمان صدور چک باید رعایت گردد: در وجه آژانس ثبت نام کننده/ بدون تاریخ / بدون ذکر عنوان بابت ضمانت برگشت در متن چک . (صادرکننده ی چک شخصی است که شما را در سفر همراهی نمی کند.)}

سفارت بلغارستان در تهران

آدرس : ولیعصر-خیابان ‏توانیر-خیابان نظامی ‏گنجوی-جنب شهرداری ‏منطقه ۶-پ ‏‏۴۰‏

تلفن : ‏۸۸۷۷۵۶۶۲‏، ‏۸۸۷۷۵۰۳۷‏

فکس : ‏۸۸۷۷۹۶۸۰‏

روز و ساعت کاری : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏